POLE BENDING Y BARREL RACE

 

 

COMPETICIONES DE POLE BENDING Y BARREL RACE

 

CTº ARAGÓN 26/03/2011

CTº CATALUNYA  MERCAT DE VIC  27/03/2011

CTº CATALUNYA QUADRES JULIVERT 17/04/2011

CTº ARAGÓN 08/05/2011

CTº CATALUNYA FIRA SABADELL 11 y 12/05/2011

CTº ARAGÓN 04/06/2011

CTº CATALUNYA FIRA REUS  24/07/2011

FINAL CTº ARAGÓN 11/09/2011

FINAL CTº CATALUNYA  EQUUS GIRONA  1 y 2/10/2011